( \ВЛАСТТА" - Международна конференеция


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ "КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ"

“В Л А С Т Т А”

  10 – 11 май 2019   НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА

  ПОДТЕМИ

  
  

  
  
  
  

d

ОРГАНИЗАТОРИ

College Private Psychiatry Logo
Сдружение "Колегиум частна психиатрия"
  д-р Ана Попова-Председател
  dr.anapopova@gmail.com
  
  Димитър Ганчев
  djovestin@abv.bg
  +359 884 996 142
   Намерете ни във фейсбук
   Сайт на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“

До началото на конференцията остават

-- Дни

  :  

-- Часа

  :  

-- Минути

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА С ОФИЦИАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ – ЕПА

Комитети

Научен комитетОрганизационен комитетКОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМАОфициални езици по време на Конференцията са Български и Английски10:30

Регистрация

11:30
11:45

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ
11:45
13:00

Научна сесиядоц. д-р Андреа Циприани, главен клиничен изследовател на Департамент по психиатрия в Университет на Оксфорд, Великобритания,

„Антидепресанти при тежка депресия: от научните данни до клиничното приложение“


проф. д-р Лъчезар Трайков, ръководител на Катедра по Неврология, Медицински университет – София

„.“12:45
13:30

ОБЯД

13:30
15:00

Конферентен панел
проф. д-р Петър Маринов, ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски“ ЕООД

15:00
15:15

КАФЕ-ПАУЗА

15:15
16:30

Научна сесия


Модератор:16:30
17:30

ФАРМАЦЕВТИЧЕН СИМПОЗИУМ

17:30
18:50

Конферентен панел18:50

ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ


08:30
09:30

Научна сесияпроф. д-р Марко Саркиапоне, Университет на Молизе, Италия

„ “


09:30
09:40

КАФЕ-ПАУЗА

09:40
10:00

Научна сесия


Модератор:


„“

10:00
11:00

ФАРМАЦЕВТИЧЕН СИМПОЗИУМ
11:00
12:00

Академичен панел

12:00
13:00

ФАРМАЦЕВТИЧЕН СИМПОЗИУМ
13:00
13:15

13:15
13:45

ОБЯД

14:00

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

Регистрационна форма

Такси участие: (задължително)

Участвате с:

Изисквания за лекция

Моля, изпратете кратко CV и снимка на conference@privatepsychiatry.org

Изисквания за резюмета

Да съдържат: Автор, Заглавие; Въведение, Материали и методика, Резултати, Изводи и Ключови думи; имейл и телефон за връзка

Да са в: MWord формат, шрифт Times New Roman, до 200 думи

Да се изпратят на: български и на английски език

Авторите се изписват: първо с фамилните имена, след това – с инициали

Срок за заявяване на участие: 15 МАРТ 2019 г.

Резюметата се изпращат като прикачен файл до 01 АПРИЛ 2019 г. на електронна поща conference@privatepsychiatry.org* Без такса участие, само за редовно платен членски внос за 2019 г. по банков път в сметката на КЧП, за повече информация вижте САЙТА НА КОЛЕГИУМА.

С настоящето потвърждавам истинността на въведените данни и се задължавам да заплатя на фирмата организатор съответната такса в срок от 10 (десет) работни дни след изпращане на регистрационната форма. Молим в основание за плащане да впишете трите си имена. Всички банкови такси са за сметка на участника. При липса на плащане след указания срок, регистрацията ще се счита за невалидна!

От такса участие са освободени всички лектори и автори. Таксата включва участие в цялата програма на конференцията, научни материали, кафе паузи, официален коктейл. Регистрацията не включва ангажимент за хотелска резервация.

Желаете ли фактура?

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на регистрацията за настоящата конференция.

Интернешънъл Асет Банк - АД

Титуляр - Сдружение "Колегиум Частна Психиатрия"

IBAN - BG22IABG80981000653900 BGL

BIC - IABGBGSF

Вашата регистрация е успешна само след получаване на потвърждаващо съобщение от следния мейл адрес conference@privatepsychiatry.org

Спонсори

Генералното спонсорство осигурява:

симпозиум без успоредно събитие

участие в съставянето на конферентната програма

рекламно място в програмата с резюметата на участниците

място за щанд по избор

Генерално спонсорство: 10 000лв.

Симпозиум: 5 000лв.

Участие с щанд: 1 500лв.

Eli_Lilly_Logo
Pfizer_logo_logo
GenomixLogo
gedeon-rihter Logo
angelini pharma logo
Actavis-logo_logo
intellect_pharma_Logo
rex pharmaceuticlas logo
      EGIS Logo
Lundbeck_logo
      nobelpharma_Logo
      Medochemie_Logo

НАСТАНЯВАНЕ


.

  
  
  
    
  
  
  

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ye