( \ТРАВМАТА – биологични, психологични и социални аспекти" - Международна конференеция


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ "КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ"

“В Л А С Т Т А”

  10 – 11 май 2019  

  ПОДТЕМИ

  
  

  
  
  
  

ОРГАНИЗАТОРИ

College Private Psychiatry Logo
Сдружение "Колегиум частна психиатрия"
  д-р Ана Попова-Председател
  dr.anapopova@gmail.com
  +359 888 121 846
  Димитър Ганчев
  djovestin@abv.bg
  +359 884 996 142
   Намерете ни във фейсбук
   Сайт на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“

До началото на конференцията остават

-- Дни

  :  

-- Часа

  :  

-- Минути

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА С ОФИЦИАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ – ЕПА

Комитети

Научен комитет

проф. д-р Георги Ончев, председател

доц. д-р Христо Хинков проф. д.пс.н. Ваня Матанова проф. д-р Петър Маринов доц. Павлина Петкова

д-р Никола Марков д-р Пламен Димитров, д. пс., д. пс. н. д-р Илияна Кирилова д-р Румяна Динолова Виктория Добрева

Организационен комитет

д-р Ана Попова, председател

д-р Владимир Наков д-р Явор Делчев д-р Иван Койчев

д-р Фанка Цуракова д-р Лозана Арсова Димитър Ганчев

КОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМАОфициални езици по време на Конференцията са Български и Английски10:30

Регистрация във фоайето на НЦОЗА

11:30
11:45

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ


Поздравления от Министерство на здравеопазването и Парламентарната комисия по здравеопазване на Република БългарияПредставяне на второто издание на книгата д-р Владимир Иванов и д-р Георги Койчев „Параноя и параноялни състояния – Монография“

11:45
13:00

Научна сесия


Модератор: д-р Н. Марков


проф. д-р Г. Ончев

„Психопатология в постмодерното време.“


д-р Н. Марков

„Аспекти на травма при пациенти с множествена склероза.“


* Пърформънс на Симеон Марков “ИГЛА ТОПКА ИГРА ФИБА РИБА”


д-р И. Койчев

„Мозъчни травми: остри и хронични психиатрични усложнения“

12:45
13:30

ОБЯД

13:30
15:00

Конферентен панел


Психиатрична помощ в Република България


Модератор: доц. д-р Х. Хинков


Доц. д-р Х. Хинков

„План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа /МТСП/.“


д-р В. Наков

„Стационарна психиатрична помощ“


д-р Р. Динолова-Ходжаджикова, д-р З. Зарков, дм

„ Извънболнична психиатрична помощ и метадонови програми “


д-р Д. Чийзхолм, дм, представител на СЗО

„Общественото психично здраве, психиатричната грижа и укрепването на здравната система: СЗО перспективи“


Доц. д-р М. Околийски, д-р С. Сила, д-р Д. Чийзхолм

„Създаване на нова диагностична категория "разстройство, свързано с офлайн и онлайн игри" / Gaming disorder в МКБ 11 на СЗО“

15:00
15:15

КАФЕ-ПАУЗА

15:15
16:30

Научна сесия


Модератор: д-р И. Лазарова


Е. Божкова

"Институционална психотерапия"


M. Димитрова, K. Йорданова

"Травма и травматичен опит в контекста на психотичната структура и симптом"


д-р Х. Христова

"Посттравматично стресово разстройство"


д-р И. Лазарова, доц. П. Петкова

„Когнитивно-поведенчески подходи при посттравматично стресово разстройство.“


д-р Н. Цонева, д.пс., доц. П. Петкова,

„Травма, вина и посттравматично стресово разстройство“


И. Георгиева,

„Медицински, психологични и социални аспекти на травмата (трудова заетост и интеграация) при пациенти с трансплантация на костен мозък – 20 годишен опит за България.“

16:30
17:30

ФАРМАЦЕВТИЧЕН СИМПОЗИУМPfizer


Взаимовръзка между депресия и деменция


д-р Н. Марков, чл.-кор. проф. д-р Л. Трайков

17:30
18:50

Конферентен панел


Съдебнопсихиатрични и съдебнопсихологични аспекти на ранната детска психотравма.


Модератор: д-р А. Петрова


проф. д-р П. Маринов

„Насилваните насилници. Как насилието в детството поражда насилие?“


д-р С. Раловска

„Детският организъм и детският мозък – какви поражения оставя травмата?“


д-р Калоян Куков, д. пс., д. пс. н.

„Съдебнопсихологични аспекти на травмата.“


Обща дискусия

18:50

ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ


08:30
09:30

Научна сесия


Модератор: доц. д-р В. Велинов


Р. Рашков

„Травмата – предпоставка за семейни конфликти.“


Е. Стоянова, С. Пандин, Св. Карабельов, В. Градинарова, И. Иванова

„Работата на специалистите към МК на СО – Район „Изгрев“ с травматичните преживявания на деца в риск и техните семейства.“


д-р П. Димитров, д.пс., д.пс.н. и С. Бойкова, Дружество на психолозите в България

„Посттравматичен растеж – митове и факти от екзистенциално-аналитична перспектива.“


доц. Р. Пешева, д.пс.н.

„За травмата и депресията в психоаналитичната перспектива.“


доц. С. Цветкова, д.пс

„Травмата като част от жизнения сценарий„


09:30
09:40

КАФЕ-ПАУЗА

09:40
10:00

Научна сесия


Модератор: д-р Я. Делчев


С. Ханън

„Европейската психиатрична асоциация: перспективи и предизвикателства.“

10:00
11:00

ФАРМАЦЕВТИЧЕН СИМПОЗИУМ


NM Genomix


Въведение във фармакогенетиката: Как невробиологията насочва и подобрява терапетвичния подход.


д-р Л. Фю

11:00
12:00

Академичен панел

M. Пърлог, В. Наков, A. Кирица, Й. Ганев, Л. Дуица, Р. Динолова

„Системите за психично здраве в Румъния и Бъллгария – минало, настояще и бъдеще“


M. Пърлог, В. Наков, Л. Дуица, Й. Ганев, В. Георман, Р. Динолова

„Медицинското образование и стигмата към психичните заболявания – предварителни резултати от пилотно изследване“


В. Георман, В. Калбореан, И. Удрищою, A. Кирица, М. Пърлог

„Депресия при пациенти с кардио-хепатален коморбидитет“


Н. Стоименов, Т. Дончев, К. Костадинов, В. Наков, М. Пърлог, Й. Ганев

„Стрес, бърнаут и депресия при медицински персонал“


д-р Т. Генова

„Опит от психиатрично обслужване на пострадали при атентата в Ница 14/07/16 година.“

12:00
13:00

ФАРМАЦЕВТИЧЕН СИМПОЗИУМ


Lilly


“Противорецидивно лечение при шизофрения: опит, ползи и рискове. Ролята на ZypAdhera в превенцията.”


проф. д-р Г. Ончев

13:00
13:15

ЗАКРИВАНЕ:
Връчване на наградата, учредена на името на д-р Георги Койчев

13:15
13:45

ОБЯД

14:00

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“

14:00

ЕПА представя първото си продължаващо онлайн обучение с отворен достъп, фокусирано върху практичиските нужди на психиатрите. Представянето в рамките на конференцията, както и онлайн обучението са подходящи за широк кръг специалист в областта на психичното здраве.

video {width:auto; height:auto;}


ВЪВЕДЕНИЕ В КОГНИТИВНО ПОВЕДЕНЧЕСКАТА ТЕРАПИЯ

Регистрационна форма

Такси участие: (задължително)

Участвате с:

Изисквания за лекция

Моля, изпратете кратко CV и снимка на conference@privatepsychiatry.org

Изисквания за резюмета

Да съдържат: Автор, Заглавие; Въведение, Материали и методика, Резултати, Изводи и Ключови думи; имейл и телефон за връзка

Да са в: MWord формат, шрифт Times New Roman, до 200 думи

Да се изпратят на: български и на английски език

Авторите се изписват: първо с фамилните имена, след това – с инициали

Резюметата се изпращат като прикачен файл до 15.03.2018 г. на електронна поща conference@privatepsychiatry.org

Уважаеми лектори на линка по-долу можете да намерите своите сертификати за участие в Научна конференция Травмата СЕРТИФИКАТИ* Без такса участие, само за редовно платен членски внос за 2018 г. по банков път в сметката на КЧП, за повече информация вижте САЙТА НА КОЛЕГИУМА.

С настоящето потвърждавам истинността на въведените данни и се задължавам да заплатя на фирмата организатор съответната такса в срок от 10 (десет) работни дни след изпращане на регистрационната форма. Молим в основание за плащане да впишете трите си имена. Всички банкови такси са за сметка на участника. При липса на плащане след указания срок, регистрацията ще се счита за невалидна!

От такса участие са освободени всички лектори и автори. Таксата включва участие в цялата програма на конференцията, научни материали, кафе паузи, официален коктейл. Регистрацията не включва ангажимент за хотелска резервация.

Желаете ли фактура?

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на регистрацията за настоящата конференция.

Интернешънъл Асет Банк - АД

Титуляр - Сдружение "Колегиум Частна Психиатрия"

IBAN - BG22IABG80981000653900 BGL

BIC - IABGBGSF

Вашата регистрация е успешна само след получаване на потвърждаващо съобщение от следния мейл адрес conference@privatepsychiatry.org

Спонсори

Генералното спонсорство осигурява:

симпозиум без успоредно събитие

участие в съставянето на конферентната програма

рекламно място в програмата с резюметата на участниците

място за щанд по избор

Генерално спонсорство: 10 000лв.

Симпозиум: 5 000лв.

Участие с щанд: 1 500лв.

Eli_Lilly_Logo
Pfizer_logo_logo
GenomixLogo
gedeon-rihter Logo
angelini pharma logo
Actavis-logo_logo
intellect_pharma_Logo
rex pharmaceuticlas logo
      EGIS Logo
Lundbeck_logo
      nobelpharma_Logo
      Medochemie_Logo

НАСТАНЯВАНЕ

в района на Националния център по обществено здраве и анализи

На пешеходно разстояние, се намира хотел Форум.
За местонахождението му кликнете върху бутона „Хотел“.

  бул. "Цар Борис III " №41
  info@hotel-forum.bg
  02 954 44 44
  +359 888 50 61 02


В района е разположено Общежитие
за следдипломно обучение” (ОСДО) на НЦОЗА.
За условията за настаняване кликнете върху снимката

За местонахождение кликнете върху бутона „Общежитие“

  ж.к. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход” № 46, бл. 31
  osdo_ncoza@abv.bg
  + 359 2 859 51 62
  + 359 2 859 10 03

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ye