НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ"

“КОГНИЦИЯТА”

  24 – 25 СЕПТЕМВРИ 2021   НДК


  ПОДТЕМИ:   Шизофрения и БАР   Зависимости   Covid-19


  Соматични заболявания   Хранителни разстройства   Механизми

d

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА С ОФИЦИАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ – ЕПА

КОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМАОфициални езици на конференцията са: Български и Английски


24 СЕПТЕМВРИ

ПЪРВИ КОНФЕРЕНТЕН ДЕН

10:00

Регистрация10:30 – 11:00

ОТКРИВАНЕ


Ана Попова, Председател на Организационния комитет
проф. Петър Маринов, Председател на Научния комитет

Връчване на ежегодната награда „Доц. д-р Георги Койчев `2021“ за заслуги към българската психиатрия
Никола Марков, Носител на наградата за 2020 г.
11:00 – 12:00

Научна сесия: Адиктивни разстройства

Модератор: А.Попова

Лектори:

Д-р Явор Делчев

„Когниция и аддикция. Общ преглед.“

Мария Добрева

„Обратно към себе си: Изкривените огледала на зависимостта“

Д-р Александър Канчелов

„Адекватност на вярванията, адекватност на дозата““12:30 – 13:30

СИМПОЗИУМ НА TEVA
„Когнитивни нарушения – от биологичните маркери до профилактиката“

Лектор:

Акад. Проф. Лъчезар Трайков13:30 – 14:30

ОБЯД14:30 – 15:30

Ключова лекция

Модератор: Проф. Георги Ончев

Лектор:

Акад. Проф. Лъчезар Трайков

„Лечение на деменции“15:30 – 16:45

КАФЕ ПАУЗА15:45-16:45

СИМПОЗИУМ НА ДЖОНСЪН И ДЖОНСЪН
„Победи депресията – нова терапевтична възможност“

Проф. д-р Петър Маринов

Лектори:

Проф. д-р Петър Маринов, Петра Маринова, Владимир Наков16:45 – 17:45

Научна сесия : Клинична психология

Модератор: Елена Мутафчийска

Лектори:

Проф. Румяна Крумова-Пешева – ОНЛАЙН

„Когнитивни и емоционални нарушения при пациенти с декомпенсирана чернодробна цироза“

Виолета Азис – ОНЛАЙН

„Психологически аспекти на социална реинтеграция след сърдечна операция“

Джулия Камбуридис – ОНЛАЙН

„Изследване на индивидуалните различия в Аз-образа при деца с дислексия на развитието и деца без обучителни трудности“

Валентин Калинов

„Значение и симптоми в общата психопатология“

Ирина Лазарова

„Когниции и метакогниции. Подходи за работа с тях в клиничната практика“17:45 – 18:00

КАФЕ ПАУЗА


18:0 – -19:00

Ключова лекция – ОНЛАЙН

Модератор: Проф. Евгения Василева

Лектор:

Проф. Лиана Апостолова

„Болестта на Алцхаймер:
Принципи и нови диагностични методи”19:30

КОКТЕЙЛ

10:00

Регистрация11:00 – 12:30

Научна сесия: Когнитивни разстройства в психиатрията

Модератор: проф. Петър Маринов


Лектори:

Руслан Желев

„ОКР и когниция“

Даниела Радева, Алиса Христова

„Шизофрения и когниция“

Анна Джисова, Елица Иванова

„Бърнаут и когниция“

Евгени Папазов, Катерина Петкова

„Депресия и когниция“

Криста Пенева

„Скринингови методи при когниция“12:30 – 13:30

Уъркшоп: Докосни собствената си когниция


Цветана Стойкова, д-р Александър Канчелов

13:30 – 14:30

ОБЯД15:30 – 15:45

КАФЕ ПАУЗА15:45 – 17:45

Научна сесия: Обществено здраве

Модератор: Доц. д-р Христо Хинков


Лектори:

Христо Хинков, Румяна Динолова, Захари Зарков, Владимир Наков, М.Околийски, Д. Люцканова – ОНЛАЙН

„Епидемията от Covid-19 като рисков фактор за психичното здраве. Данни за България“

Христо Хинков, Захари Зарков, Владимир Наков

„Здравното обслужване на население по време на пандемията Covid-19 за периода 01.03.2020-31.05.2021“

Захари Зарков, Владимир Наков, Дафинка Стоилова, Христо Хинков

„Анализ на дейността на специализираната извънболнична психиатрична помощ по време на пандемията от Covid-19 в България“

Вероника Димитрова, Мария Мартинова

„Инструменти за изследване на обществените нагласи към хората с психични разстройства“

Владимир Наков, Дафинка Стоилова

„Сезонност на самоубийствата в България 1929-1945 и 2009-2020“17:45 – 18:00

КАФЕ ПАУЗА19:30

КОКТЕЙЛ

КОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМА
25 СЕПТЕМВРИ

ВТОРИ КОНФЕРЕНТЕН ДЕН

09:00 – 10:30

Научна сесия: Телемедицина и когниция

Модератор: Д-р Захари Зарков


Лектори:

Михай Бран – ОНЛАЙН

„Телемедицината – между истината и митовете“

Михай Мутица – ОНЛАЙН

„Нови теми в когнитивната наука“ “

Михаил Пирлог

„Социално познание и неговата роля в психопатологията“10:30 – 11:00

КАФЕ ПАУЗА11:00 – 12:00

Ключова лекция – Консултативна психиатрия - ОНЛАЙН

Модератор: Д-р Иван Койчев


Лектор:

Проф. Майкъл Шарп

„Преосмисляне на разграничението между тяло и ум:
реинтегриране на психиатрията с останалата част от медицината“12:00 – 13:00

СИМПОЗИУМ НА GEDEON RICHTER

Модератор: проф. П. Маринов

Лектори:

Д-р Никола Марков, д-р Кристина Русева

„Cariprazine при когнитивни дефицити: от теорията към практиката“13:00 – 13:30

ОБЯД13:30 – 14:30

СИМПОЗИУМ НА VIATRIS

Лектори:

Проф. д-р Петър Маринов, дмн

„Лепонекс – незаобиколимият фактор”

д-р Никола Марков

„Clozapine – или да се придържаш към добрата практика”14:30 – 15:30

Научна сесия: Новости в ТМС

Модератор: Доц. Данчо Дилков


Лектор:

Проф. Пламен Божинов

„Когниция и неинвазивна мозъчна стимулация“15:30 – 16:00

КАФЕ ПАУЗА16:00 – 17:30

Научна сесия: Специфични аспекти на когницията

Модератор: Д-р Явор Делчев


Лектор:

Д-р Иван Койчев

„Инсулинова резистентност и когниция“ – ОНЛАЙН

Д-р Никола Марков

„Когнитивни дефицити при психиатрични разстройства: Актуално състояние“

Д-р Георги Вишев

"Когниция и анорексия"ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ18:00 – 20:00

ВЕЧЕРЯ

09:00 – 10:30

Научна сесия : Когниция и импулсивност

Модератор: Проф. Петър Маринов


Лектор:

Проф. Жасмин Василева

„Неврокогнитивни аспекти на импулсивността като нови маркери на
зависимости към психоактивни вещества и нови таргети за интервенции “10:30 – 11:00

КАФЕ ПАУЗА12:00 – 13:00

Научна сесия

Модератор: Д-р Фани Цуракова


Лектори:

Анета Спасовска Траяновска – ОНЛАЙН

„Сексуална дисфункция при пациенти на поддържащо лечение с Метадон и Бупренорфин“

Д-р Фани Цуракова

„Поглед към Шекспир“13:00 – 13:30

ОБЯД13:30 – 14:30

Научна сесия: Ранна диагноза и превенция

Модератор: Явор Делчев


Лектори:

Кристина Русева

„Храненето – метод за превенция на когнитивни нарушения“

Йордан Ганев

„Неврокогнитивно тестуване при деменция“

Ива Гашарова - ОНЛАЙН

„Сърдечно-съдови заболявания и когниция“14:30 – 15:30

Кръгла маса: Актуализация на консенсусни становища в психиатрията

Проф. Петър Маринов

Панелисти: Участници в конференцията15:30 – 16:00

КАФЕ ПАУЗА16:00-17:30

Научна сесия: Съдебна психиатрия и зависимости

Модератор: Д-р Александър Канчелов


Лектори:

Владимир Велинов, Георги Кирилов

„Психичните годности на свидетелите в правната процедура“

Владимир Велинов, Георги Василев, Кирил Бозгунов

„Правни и съдебно-експертни страни в оценката на интелектуалното и неврокогнитивно развитие на лицата за освидетелстване при прехода от МКБ-10 към МКБ-11“

Кирил Бозгунов, Елена Пседерска, Димитър Неделчев, Георги Василев, М. Колева, Жасмин Василева

„Съответствие между кратка скала за оценка на зависимост КМСК и критериите на DSM-5 за разстройства, свързани с употреба на вещества“

Елена Педерска, Синди Стефанова, Кирил Бозгунов, Димитър Неделчев, Георги Василев, Жасмин Василева

„Ефекти на продължителността на ремисия върху личностните и неврокогнитивни аспекти на импулсивността при индивиди, зависими към хероин и амфетамини“

Димитър Неделчев, Елена Педерска, Кирил Бозгунов, Георги Василев, Жасмин Василева – ОНЛАЙН

„Адаптация на българската версия на Индекс за чувствителност към тревожност“


ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ
18:00 – 20:00

ВЕЧЕРЯ

ОСНОВНИ ЛЕКТОРИ

Академик професор д-р Лъчезар Трайков, дмн


Тема: „Лечение на деменции“

Lachezar Traykov


Професор д-р Лиана Апостолова


Тема: „Ранна форма на Алцхаймер:
Принципи и нови диагностични методи“

Liana Apostolov


Жасмин Василева, Ph.D.


Тема: „Неврокогнитивни аспекти на импулсивността
като нови маркери на зависимости към психоактивни
вещества и нови таргети за интервенции“

Jasmin Vasileva


Професор д-р Майкъл Шарп


Тема: „Преосмисляне на разграничението
между тяло и ум: реинтегриране на психиатрията
с останалата част от медицината“

Michael Sharpe


Д-р Иван Койчев, дм


Тема: „Инсулинова резистентност и когниция“

Ivan Koychev


Проф. д-р Петър Маринов, дмн


Тема: „Когнитивни разстройства в психиатрията“

Petar Marinov


Д-р Никола Марков


Тема: „Когнитивни дефицити при психиатрични разстройства: Актуално състояние“

NikiMarkov


Проф. д-р Пламен Божинов, дм, дмн


Тема: Когниция и неинвазивна мозъчна стимулация.

PlamenBojinov


Д-р Явор Делчев


Тема: „Когнииция и аддикция. Общ преглед“

YavorDelchev
ОРГАНИЗАТОР
СДРУЖЕНИЕ „КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ“
College Private Psychiatry Logo

НАУЧЕН КОМИТЕТ

проф. д-р Петър Маринов

проф. д-р Георги Ончев д-р Никола Марков проф. Румяна Крумова-Пешева
д-р Иван Койчев д-р Явор Делчев д-р Ана Попова д-р Данчо Дилков
д-р Владимир Наков д-р Йордан Ганев Михаил Пърлог
д-р Лавиния Дуица д-р Анна Джисова

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

д-р Ана Попова

д-р Фанка Койчева д-р Силвия Раловска д-р Лозана Арсова

д-р Анна Джисова Ива Халова Димитър Ганчев
РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Такси участие: (задължително)

Участвате с:

Изисквания за лекция

Моля, изпратете кратко CV и снимка на conference@privatepsychiatry.org

Изисквания за резюмета

Да съдържат: Автор, Заглавие; Въведение, Материали и методика, Резултати, Изводи и Ключови думи; имейл и телефон за връзка

Да са в: MWord формат, шрифт Times New Roman, до 200 думи

Да се изпратят на: български и на английски език

Авторите се изписват: първо с фамилните имена, след това – с инициали

Срок за заявяване на участие: 10 АВГУСТ 2021 г.

Резюметата се изпращат като прикачен файл до 10 АВГУСТ 2021 г. на електронна поща conference@privatepsychiatry.org* Без такса участие, само за редовно платен членски внос за 2021 г. по банков път в сметката на КЧП, за повече информация вижте САЙТА НА КОЛЕГИУМА.

С настоящето потвърждавам истинността на въведените данни и се задължавам да заплатя на фирмата организатор съответната такса в срок от 10 (десет) работни дни след изпращане на регистрационната форма. Молим в основание за плащане да впишете трите си имена. Всички банкови такси са за сметка на участника. При липса на плащане след указания срок, регистрацията ще се счита за невалидна!

От такса участие са освободени всички лектори и автори. Таксата включва участие в цялата програма на конференцията, научни материали, кафе паузи, официален коктейл. Регистрацията не включва ангажимент за хотелска резервация.

Желаете ли фактура?

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на регистрацията за настоящата конференция.

Интернешънъл Асет Банк - АД

Титуляр - Сдружение "Колегиум Частна Психиатрия"

IBAN - BG22IABG80981000653900 BGL

BIC - IABGBGSF

Вашата регистрация е успешна само след получаване на потвърждаващо съобщение от следния мейл адрес conference@privatepsychiatry.org


До началото на конференцията остават

-- Дни

  :  

-- Часа

  :  

-- Минути

СПОНСОРИГенералното спонсорство осигурява:

симпозиум без успоредно събитие

участие в съставянето на конферентната програма

рекламно място в програмата с резюметата на участниците

място за щанд по избор

Генерално спонсорство: 10 000лв.

Симпозиум: 6 000лв.

Участие с щанд: 2 500лв.

viatris_logo
gedeon-rihter-logo
TEva-logo
johnson-johnson-logo-janssen_logo
EGIS_Logo
Lundbeck
Gerot_logo
ewo_pharma_rgb
angelini

НАСТАНЯВАНЕ

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ В РАЙОНА НА НДК
Hemus Hotel

  бул. Черни връх No. 25, София 1421
  info@hemushotels.com
  (+359 2) 816 5000
  (+359) 885 466 778

  бул. Витоша 106, 1463 София
  reservations.centralpark@rosslyn-hotels.com
  (+359 2) 805 8181
  (+359 2) 805 8888
  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В „ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ” - ОСДО НА НЦОЗА
Натиснете бутона „ОБЩЕЖИТИЕ”, за да преминете към местоположението на обекта на картата на града.

  ОСДО се намира в ж.к. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход” № 46, бл. 31 и има добри транспортни връзки с НДК.

Настаняването в ОСДО е целогодишно от 6,00 до 22,00 часа. В съботни, неделни и празнични дни, както и в работни дни след 16,30 часа, настаняването се извършва след направена резервация.
  osdo_ncoza@abv.bg
  + 359 2 859 51 62
  + 359 2 859 10 03


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'zip' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: