(  години Сдружение „Колугиум частна психиатрия“" - Международна конференеция


НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
НА СДРУЖЕНИЕ "КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ"

“20 години Сдружение „Колугиум частна психиатрия“”

  2020  

  ПОДТЕМИ

  
  

  
  
  
  

d

ОРГАНИЗАТОРИ

College Private Psychiatry Logo
Сдружение "Колегиум частна психиатрия"
  д-р Ана Попова-Председател
  dr.anapopova@gmail.com
  
  Димитър Ганчев
  djovestin@abv.bg
  +359 884 996 142
   Намерете ни във фейсбук
   Сайт на Сдружение „Колегиум частна психиатрия“

До началото на конференцията остават

-- Дни

  :  

-- Часа

  :  

-- Минути

Комитети

Научен комитет

проф. д-р Петър Маринов, д.м.н.

проф. д-р Георги Ончев, д.м.н. д-р Александър Канчелов д-р Никола Марков
д-р Фанка Койчева проф. Крумова-Пешева д-р Георги Вишев д-р Илияна Кирилова проф. д-р Пламен Божинов, д.м.н.

Международен научен комитет

д-р Иван Койчев

д-р Явор Делчев д-р Ана Попова д-р Владимир Наков д-р Йордан Ганев

Организационен комитет

д-р Ана Попова

Димитър Ганчев д-р Лозана Арсова д-р Фанка Койчева

д-р Силвия Раловска д-р Анна Джисова
align="right"

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА С ОФИЦИАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ – ЕПА

КОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМАОфициални езици по време на Конференцията са Български и Английски10 МАЙ

ПЪРВИ КОНФЕРЕНТЕН ДЕН10:00

Регистрация

11:00
11:30

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ


от председателя на Научния комитет
проф. д-р Петър Маринов

от председателя на Организационния комитет
д-р Ана Попова

______________________


In memоriam
Проф. д-р Лъчезар Хранов

______________________


75 години от рождението на д-р Георги Койчев

______________________


Годишна награда на „Сдружение Колегиум частна психиатрия“ за принос към българската психиатрия
„Доц. д-р Георги Койчев“

11:30
13:00

Научен панел


Модератор: Никола Марков


Никола Марков

„Илия Бешков и властта “


Иво Нацов, Р.Трифонов, С. Великова, В. Нанков

„Властта, дупките по новопостроените български психиатрични магистрали и методи за тяхното попълване“


Георги Вишев

„Властта на тялото или Власт и тяло“

13:00
13:45

13:45
14:45

Научен панел


Ключова лекция:


Георги Ончев

„Налудност и реалност“

14:45
15:45

ФАРМАЦЕВТИЧЕН СИМПОЗИУМ

ЕГИС

Mодератор: Асен Гудев


Петър Маринов


„Депресия в соматичната медицина“


Асен Гудев


„Психиатрична кардиология. Антидепресанти и сърдечно-съдов риск“

15:45
16:30

Научен панелМодератор: Петър Маринов


Пламен Божинов

„Основи на електротерапията на заболяванията на ЦНС.“


„Приложение на репетитивна транскранилна магнитна стимулация (рТМС) по време на бременност“

16:30
17:00

КАФЕ-ПАУЗА

17:00
18:00

Научен панел


Ключова лекция:


Андреа Циприани

„Антидепресанти при тежка депресия: от научните данни до клиничното приложение.“

18:00
18:30

Научен панел


Диана Пендичева

„Фармакогенетика на антидепресантите"

18:30
19:30

ОФИЦИАЛЕН КОКТЕЙЛ

19:30

"НеТТърпимост"


Филм на Студио "Време" за злоупотребяващата психиатрия11:30
13:00

Научeн панел


Модератор: Петра Маринова


Петра Маринова

„Овластяването в прехода специализант – самостоятелно практикуващ психиатър“


Десислава Игнатова

„Цената на психичната болест“


Пламен Атанасов

„Интензивна комуникация и достоверността на съобщенията. Управляемост и масово възприемане у младите хора“

13:00
13:45

ОБЯД

15:00
16:30

КЛИНИКА КАНЧЕЛОВ


УЪРКШОП

Модератор: Александър Канчелов„Мотивация и власт: терапевтични стилове и техники“

16:30
17:00

КАФЕ-ПАУЗА

18:00

Научeн панел


Модератор: Румяна Крумова-Пешева


Румяна Крумова-Пешева

„Конотации на властта в психотерапевтичното общуване“


Пламен Атанасов

„Властта на интернет и заучената безпомощност“


Ирина Лазарова, Цанко Цанков

„Властта в психотерапията“

КОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМА
11 МАЙ

ВТОРИ КОНФЕРЕНТЕН ДЕН


09:00

Регистрация

09:00
10:30

Научeн панел


Модератор: Петър Маринов


Анета Спасовска

„Демографски характеристики при пациенти с депресия, преживели остър инфаркт на миокарда“


Севим Пашули

„Взаиомоотношения на козависимост в съпружески двойки, в които единият партньор е с алкохолна зависимост“


Йордан Ганев, В. Наков, М. Пирлог, М. Кара

„Въпросите за качеството в психичноздравните услуги“


Моника Кара В. Наков и Й. Ганев, М. Пирлог

„Психично здраве в общността – между политиките и реалността. Румъния VS България“

10:30
11:00

11:00
12:00

Научeн панел ЕПА


Модератор: Петър Маринов


Джулиан Бийзхолд

„Доклад на ЕПА относно доклада за оценка на системата за психиатрично здравно обслужване в България “


Петър Маринов

„Предизвикателството: прилагане на Европейския модел за психично здравеопазване“


Владимир Велинов

„Настоящото разбиране в България за съдебна психиатрия и възможностите за международна стандартизация.“

12:00
13:00

Научeн панел Оксфорд


Модератор: Сара Бауермайстер


Иван Койчев

„Методи за диагностика на предклинична болест на Алцхаймер“


Сара Бауермайстер

„Ускоряване на изследванията върху деменциите с помощта на платформата DPUK““


13:00
13:30

13:30
14:30

ФАРМАЦЕВТИЧЕН СИМПОЗИУМ

ПФАЙЗЕР

Модератор:
Петър Маринов


„„Не“познатата депресия“


14:30
15:30

Научeн панел


Модератор: Никола Марков


Георги Вишев

„Превенция на суицид – френският опит“


Никола Марков

„Предизвикателството негативни симптоми при шизофрения“

Презентацията е спонсорирана от ГЕДЕОН РИХТЕР

15:30
17:00

Научeн панел


„Зависимости – по дългия път от извън закона до ремисията“


Модератор: Явор Делчев


Амин Бениамина

„Политика за работа със зависимостите във Франция. Оценки и перспективи.“


Пламен Попов

„Организация на наркологичната помощ (превенция, терапия и намаляване на вредите) в България. Актуални проблеми“


Александър Панайотов

„Епидемиологична ситуация на проблема с наркоманиите в България и Европа“


Виолета Богданова

„Медикаментозно поддържащо лечение в България – тенденции“


Явор Делчев

„Хиперактивно разстроиство, съпътстващо аддиктивно разстройство. Общ преглед“

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ

09:00

Регистрация

09:00
10:30

Обучителен модул


Модератор: Иван Койчев


Д. Радева

„Невролептици“


Кристина Седмакова, Анна Джисова

„Псориазис и психоза“


Александър Симов

„Патопластичност при налудностите“


Фанка Цуракова

„Психични заболявания и черен дроб“

10:30
11:00

13:00
13:30

13:30
14:30

Научен панел


Модератор: Румяна Крумова-Пешева


Виолета Азис, Р. Крумова-Пешева

„Предизвикателства при водене на психодраматична група“


Петя Зарева, Р. Крумова-Пешева

„Загубата на контрол при близки на пациенти с болестта на Алцхаймер“


Румен Рашков

„Психопатология на властта в политиката“

14:30
15:30

Научен панел


Модератор: Захари ЗарковВладимир Наков

„Самоубийството и властта“


Захари Зарков

„Данни от епидемиологичното проучване ЕПИБУЛ-2 2017“


В. Димитрова, М. Мартинова

„Психично здраве и социални неравенства“

15:30
16:00

Johnson & Johnson


„Дългодействащи антипсихотици на Jansen“


Боян Танчев

16:00
17:00

Научен панел


Модератор: Владимир НаковИво Нацов, Р.Трифонов, С. Великова, В. Нанков

„Скрининг на генерализирана тревожност при пациенти с повече от две телесни заболявания във възрастта 60-80г. в общата практика“


Калоян Куков

„Кверулантство и власт“


Елка Божкова

„Дискурсът на господаря и дискурсът на аналитика“

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ

Регистрационна форма

Такси участие: (задължително)

Участвате с:

Изисквания за лекция

Моля, изпратете кратко CV и снимка на conference@privatepsychiatry.org

Изисквания за резюмета

Да съдържат: Автор, Заглавие; Въведение, Материали и методика, Резултати, Изводи и Ключови думи; имейл и телефон за връзка

Да са в: MWord формат, шрифт Times New Roman, до 200 думи

Да се изпратят на: български и на английски език

Авторите се изписват: първо с фамилните имена, след това – с инициали

Срок за заявяване на участие: 15 МАРТ 2019 г.

Резюметата се изпращат като прикачен файл до 01 АПРИЛ 2019 г. на електронна поща conference@privatepsychiatry.org* Без такса участие, само за редовно платен членски внос за 2019 г. по банков път в сметката на КЧП, за повече информация вижте САЙТА НА КОЛЕГИУМА.

С настоящето потвърждавам истинността на въведените данни и се задължавам да заплатя на фирмата организатор съответната такса в срок от 10 (десет) работни дни след изпращане на регистрационната форма. Молим в основание за плащане да впишете трите си имена. Всички банкови такси са за сметка на участника. При липса на плащане след указания срок, регистрацията ще се счита за невалидна!

От такса участие са освободени всички лектори и автори. Таксата включва участие в цялата програма на конференцията, научни материали, кафе паузи, официален коктейл. Регистрацията не включва ангажимент за хотелска резервация.

Желаете ли фактура?

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите на регистрацията за настоящата конференция.

Интернешънъл Асет Банк - АД

Титуляр - Сдружение "Колегиум Частна Психиатрия"

IBAN - BG22IABG80981000653900 BGL

BIC - IABGBGSF

Вашата регистрация е успешна само след получаване на потвърждаващо съобщение от следния мейл адрес conference@privatepsychiatry.org

Спонсори

Генералното спонсорство осигурява:

симпозиум без успоредно събитие

участие в съставянето на конферентната програма

рекламно място в програмата с резюметата на участниците

място за щанд по избор

Генерално спонсорство: 10 000лв.

Симпозиум: 5 000лв.

Участие с щанд: 1 500лв.

Pfizer_logo_logo
EGIS Logo
gedeon-rihter_Logo
nobelphrma_logo
Eli_Lilly_Logo
angelini pharma logo
Genomix logo
Actavis-logo_logo
ewo_pharma_logo
Lundbeck logo
Gerot_logo
ILAN logo
johnson-johnson-logo-janssen

НАСТАНЯВАНЕ

  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ХОТЕЛ В РАЙОНА НА НДК
Hemus Hotel

  бул. Черни връх No. 25, София 1421
  info@hemushotels.com
  (+359 2) 816 5000
  (+359) 885 466 778

  бул. Витоша 106, 1463 София
  reservations.centralpark@rosslyn-hotels.com
  (+359 2) 805 8181
  (+359 2) 805 8888
  ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В „ОБЩЕЖИТИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ” - ОСДО НА НЦОЗА
Натиснете бутона „ОБЩЕЖИТИЕ”, за да преминете към местоположението на обекта на картата на града.

  ОСДО се намира в ж.к. „Стрелбище”, ул. „Златишки проход” № 46, бл. 31 и има добри транспортни връзки с НДК.

Настаняването в ОСДО е целогодишно от 6,00 до 22,00 часа. В съботни, неделни и празнични дни, както и в работни дни след 16,30 часа, настаняването се извършва след направена резервация.
  osdo_ncoza@abv.bg
  + 359 2 859 51 62
  + 359 2 859 10 03


СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ye

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'zip' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: